Gravemaskine ved kloakarbejde

Kloakarbejde er forsinket

Fint grus og forsyningsledninger, der ikke er registreret, forsinker kloakarbejdet i Glamsbjerg. Arbejdet ved rundkørslen mellem Assensvej, Odensevej og Søndergade fortsætter derfor et par uger endnu. Rundkørslen åbner dog for gennemkørende trafik mandag 8. august.
Gravemaskine ved kloakarbejde Selvom kloakprojektet er bagud, er det så langt fremme, at der åbnes for gennemkørende trafik i rundkørslen forbi udgravningen på Odensevej i begge retninger. Det sker mandag 8. august. Foto: Assens Forsyning A/S.

Svære betingelser

Arbejdet med at fremtidssikre kloaksystemet i Glamsbjerg er udfordret af vanskelige jordbundsforhold og uregistrerede forsyningsledninger. Arbejdet i rundkørslen, der forbinder Søndergade med henholdsvis Odensevej og Assensvej, afsluttes derfor ikke som planlagt i uge 31.

”Vi er udfordret af en jordbund med meget fint grus, som kræver, at der opsættes spunsplader, ligesom der arbejdes med gravekasser. Det er vi nødt til for at udgravningerne ikke risikerer at styrte sammen. Samtidig besværliggøres arbejdet af tværgående forsyningsledninger, der ikke er registreret, og som vores entreprenør skal styre udenom. Begge forhold er med til at forsinke arbejdet” fortæller ingeniør og projektleder Lasse Slaikjer-Kongaa.

Forsinkelse på 1-2 uger

På grund af de nævnte udfordringer er projektet forsinket 1-2 uger. Entreprenøren og dens medarbejdere arbejder dog langt udover normal arbejdstid for at indhente den tabte tid.

”Heldigvis ser det ud til, at jordbundsforholdene på den resterende del af både Søndergade og Odensevej er væsentligt bedre, end der, hvor vi hidtil har arbejdet. Samtidig skal der ikke etableres nær så mange brønde, som i den første del, ligesom der ikke skal graves nær så dybt. Vi er derfor fortrøstningsfulde i forhold til at indhente noget af den tabte tid,” tilføjer Lasse Slaikjer-Kongaa.

Åbner for gennemkørende trafik

Selvom projektet er lidt bagud, er det dog så langt fremme, at der kan åbnes for gennemkørende trafik i rundkørslen forbi udgravningen på Odensevej. Fra mandag 8. august bliver trafikken mellem Odense og Assens derfor åbnet i begge retninger. Afhængigt af arbejdets fremdrift bliver det til en begyndelse eventuelt med signalregulering i begge retninger samtidig med, at der fortsat vil være signalregulering på Søndergade mod syd for Fynbus, der som de eneste har tilladelse til at passere rundkørslen fra Langbygårdsvej mod Odensevej og Assensvej.

Kørsel til skolerne

Selvom der åbnes for trafikken gennem rundkørslen fra både Odense- og Assens-siden, ser Assens Forsyning A/S gerne, at trafikken omkring det resterende arbejde på Odensevej begrænses, sådan at yderligere forsinkelser undgås.

I forhold til de elever, forældre, lærere og andet personale, der har skolestart, og som i uge 32 skal til og fra skolerne på Langbygårdsvej, anbefaler Assens Forsyning A/S derfor, at hvis de kommer fra Odense-siden, at de benytter omkørslen nord om Glamsbjerg via Holtevej. I den forbindelse bliver der opsat skilte på Odensevej, der viser vej til Campus Glamsbjerg og til Glamsdalens Idrætsefterskole.

Assens Forsyning A/S opfordrer endvidere bilister, der kommer fra Odense-siden og som skal videre mod Assens, til at overveje alternative ruter end gennem Glamsbjerg. Herudover opfordres bilisterne til at køre hjemmefra i god tid.

FAKTA

  • Den del af kloakarbejdet, der udføres omkring rundkørslen ved Søndergade/Assensvej/Odensevej er på grund af vanskelige jordbundsforhold og uregistrerede ledninger, forsinket 1-2 uger
  • Projektet er dog så langt fremme, at der mandag 8. august åbnes for gennemkørende trafik forbi udgravningen på Odensevej i begge retninger. Afhængigt af arbejdet fremdrift sker det eventuelt med signalregulering og 120 sekunders tidsinterval på både Assensvej og Odensevej
  • Ved udgravningen på Søndergade fastholdes signalreguleringen fra uge 32 for busser, der kører mod syd ad Søndergade fra Langbygårdsvej. Søndergade vil således fortsat være spærret mod syd for al trafik mellem Langbygårdsvej og Assensvej/Odensevej, undtagen busser i rute og udrykningskøretøjer, indtil arbejdet er færdigt i Søndergade frem til Søndermarken – forventeligt sidst i uge 33
  • Omkørsel for lastbiler fastholdes syd om Glamsbjerg via Haarby som hidtil, indtil arbejdet på både Søndergade og Odensevej er færdigt
  • Læs mere om projektet på dets hjemmeside