Separatkloakering i Glamsbjerg

Vi etablerer nye kloakker samt skiller regn- og spildevandsledninger ad

Fra juni 2022 til sensommeren 2023 graver vi i hovedvejene i Glamsbjerg. Det gør vi for at fremtidssikre kloaksystemet, og for at sikre en mere miljø- og klimavenlig afledning af regn- og spildevand. Når kloakarbejdet er udført, lægges der ny asfalt i Søndergade, Assensvej og Odensevej, ligesom Assens Kommune etablerer svingbaner og helleanlæg.

Mens anlægsarbejdet finder sted, holder vi løbende de berørte husstande, forretninger og virksomheder orienteret. Det gør vi via husstandsomdelte skrivelser, beskeder via SMS, personlig kontakt samt her på hjemmesiden. 

Projektet omhandler:

Hvor:

 • Det centrale Glamsbjerg (Søndergade, Assensvej, Odensevej, Langbygårdsvej og Teglværksvej)

Hvornår:

 • Arbejdet udføres etapevis i perioden fra juni 2022 til sensommeren 2023

  Sidste Fase” – Stiklednings-arbejder i den nordlige del af Søndergade (asfaltering af manglende stikledninger i Søndergade uge 42).

Entreprenør:

 • Karise Anlæg & Byg A/S

Aktuel trafikstatus:

 • Assensvej, Odensevej og Søndergade er åbnet for trafik i alle retninger. Der forventes ikke yderligere trafikregulering eller omkørsler.
   
 • Den sidste fase af kloaksepareringen omfatter stikledningsarbejder i den vestlige del af Søndergade frem til uge 41. Trafikken håndteres med prioriteret kørsel omkring udgravningerne. Omkørsel ad Grønnevej / Old Gyde vil kun blive nødvendigt, hvis trafikken ikke afvikles optimalt, eller hvis trafikken med prioritering skaber uhensigtsmæssige udfordringer for anlægsarbejderne.
   
 • Der udlægges asfalt på de manglende krydsninger i Søndergade uge 42. Trafikken håndteres med prioriteret kørsel.

Tidsplan:

 • Entreprisen forventes gennemført efter følgende tidsplan:

  - Opstart: 7. juni 2022
  - Afleveringsforretning: Oktober 2023
   
 • Det tilstræbes, at der arbejdes i tidsrummet kl. 07.00 til 17.00 mandag til fredag samt mulighed for lørdage kl. 08.00 til 15.00. 


Separering på offentlig vej og egen grund

I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de enkelte ejendomme. Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres og dokumenteres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for udgifterne til separering, omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.

 

Hvorfor adskiller vi regn- og spildevand?

Vi får mere og kraftigere regn i fremtiden. For at få plads til vandet og for at minimere oversvømmelser, adskiller vi regn- og spildevand.

Spildevandet løber i rør til renseanlægget. Regnvandet bliver ledt til et regnvandsbassin i lokalområdet, hvor urenheder bundfælder sig, inden det bliver ledt videre til åer, søer eller havet.

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan du kontakte:

Assens Forsyning A/S
Tlf: 6344 9000
post@assensforsyning.dk

eller

Lasse Slaikjer-Kongaa
Tlf: 6344 9024
lsk@assensforsyning.dk

 

SMS ordning

Tilmeld dig vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.