Kloakseparering i Glamsbjerg

Vi etablerer nye kloakker samt skiller regn- og spildevandsledninger ad

Fra juni 2022 til sensommeren 2023 graver vi i hovedvejene i Glamsbjerg. Det gør vi for at fremtidssikre kloaksystemet, og for at sikre en mere miljø- og klimavenlig afledning af regn- og spildevand. Når kloakarbejdet er udført, lægges der ny asfalt i Søndergade, ligesom Assens Kommune etablerer svingbaner og helleanlæg.

Mens anlægsarbejdet finder sted, holder vi løbende de berørte husstande, forretninger og virksomheder orienteret. Det gør vi via husstandsomdelte skrivelser, beskeder via SMS, personlig kontakt samt her på hjemmesiden. 

Projektet omhandler:

Hvor:

 • Det centrale Glamsbjerg (Søndergade, Assensvej, Odensevej, Langbygårdsvej og Teglværksvej)

Hvornår:

 • Arbejdet udføres etapevis i perioden fra juni 2022 til sensommeren 2023

  - Fase 0 – Mobilisering og anlægsarbejder syd for rundkørslen v. Assensvej/Odensevej - Udført
  - Fase 1 – Anlægsarbejder i rundkørslen ml. Assensvej/Odensevej - Udført
  - Fase 2 – Anlægsarbejder i Odensevej og den sydlige del af Søndergade - Hovedkloak er udført. Stikledninger i Odensevej er  udført. Stikledninger i den sydligste del af Søndergade forventes udført uge 38 - 40
  - Fase 3 – Anlægsarbejder i Søndergade ml. Søndermarken og Langbygårdsvej - Udført
  - Fase 4 – Anlægsarbejder i Langbygårdsvej - Forventes udført i perioden uge 43 - 50
  - Fase 5 – Anlægsarbejder i Søndergade ml. Langbygårdsvej og Grønnevej - Forventet opstart uge 1, 2023
  - Fase 6 – Anlægsarbejder i Søndergade ml. Grønnevej og Old Gyde - 2023
  - Fase 7 – Anlægsarbejder i Assensvej - 2023

Entreprenør:

 • Karise Anlæg & Byg A/S

Trafik:

 • I perioden, hvor arbejdet finder sted, er det nødvendigt at foretage en række ændringer med spærring og ensretning af trafikken. Der etableres i den forbindelse omkørsel, sådan at trafikken kan afvikles. Se kort med skilteplan for fase 3 (pdf)
 • Uge 38 - 39: Stikledninger etableres i den østlige side af Søndergade, trafikken håndteres med prioriteret kørsel.
 • Uge 40: Stikledninger etableres i den vestlige side af Søndergade, der opsættes 3-vejs signalregulering på hhv. Odensevej, Søndergade og Assensvej
 • Uge 38 - 41: Assens Kommune udfører svingbaner i Søndergade - for info henvises til Assens Kommunes hjemmeside
 • Uge 42: Asfalt udlægges på Odensevej og Søndergade, trafikken forventes håndteret med signalregulering
 • Der bliver også ændret busruter og flyttet stoppesteder. Se kort med ændrede busruter og stoppesteder på Assens Kommunes hjemmeside

Tidsplan:

 • Entreprisen forventes gennemført efter følgende tidsplan:

  - Opstart: 7. juni 2022
  - Afleveringsforretning: 6. september 2023
   
 • Det tilstræbes, at der arbejdes i tidsrummet kl. 07.00 til 17.00 mandag til fredag samt mulighed for lørdage kl. 08.00 til 15.00. 

Separering på offentlig vej og egen grund

I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de enkelte ejendomme. Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres og dokumenteres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for udgifterne til separering, omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.

 

Hvorfor adskiller vi regn- og spildevand?

Vi får mere og kraftigere regn i fremtiden. For at få plads til vandet og for at minimere oversvømmelser, adskiller vi regn- og spildevand.

Spildevandet løber i rør til renseanlægget. Regnvandet bliver ledt til et regnvandsbassin i lokalområdet, hvor urenheder bundfælder sig, inden det bliver ledt videre til åer, søer eller havet.

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan du kontakte:

Assens Forsyning A/S
Tlf: 6344 9000
post@assensforsyning.dk

eller

Lasse Slaikjer-Kongaa
Tlf: 6344 9024
lsk@assensforsyning.dk

 

SMS ordning

Tilmeld dig vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.