Separatkloakering i Glamsbjerg

Vi etablerer nye kloakker samt skiller regn- og spildevandsledninger ad

Fra juni 2022 til sensommeren 2023 graver vi i hovedvejene i Glamsbjerg. Det gør vi for at fremtidssikre kloaksystemet, og for at sikre en mere miljø- og klimavenlig afledning af regn- og spildevand. Når kloakarbejdet er udført, lægges der ny asfalt i Søndergade, Assensvej og Odensevej, ligesom Assens Kommune etablerer svingbaner og helleanlæg.

Mens anlægsarbejdet finder sted, holder vi løbende de berørte husstande, forretninger og virksomheder orienteret. Det gør vi via husstandsomdelte skrivelser, beskeder via SMS, personlig kontakt samt her på hjemmesiden. 

Projektet omhandler:

Hvor:

 • Det centrale Glamsbjerg (Søndergade, Assensvej, Odensevej, Langbygårdsvej og Teglværksvej)

Hvornår:

 • Arbejdet udføres etapevis i perioden fra juni 2022 til sensommeren 2023

  - Fase 0 – Mobilisering og anlægsarbejder syd for rundkørslen v. Assensvej/Odensevej - Udført
  - Fase 1 – Anlægsarbejder i rundkørslen ml. Assensvej/Odensevej - Udført
  - Fase 2 – Anlægsarbejder i Odensevej og den sydlige del af Søndergade - Udført
  - Fase 3 – Anlægsarbejder i Søndergade ml. Søndermarken og Langbygårdsvej - Udført 
  - Fase 4 – Anlægsarbejder i Langbygårdsvej - Udføres i perioden uge 43 - 50 - Udført (asfalt udlægges i starten af 2023. Stik til Søndergade 75 + 77 udføres i uge 1-4 2023.
  - Fase 5 – Anlægsarbejder i Søndergade ml. Langbygårdsvej og Grønnevej - Uge 5-16 2023)
  - Fase 6 – Anlægsarbejder i Søndergade ml. Grønnevej og Old Gyde - Forventes udført i uge 17-27 2023.
  - Fase 7 – Anlægsarbejder i Assensvej - Forventes udført uge 28-36 2023.

Entreprenør:

 • Karise Anlæg & Byg A/S

Aktuel trafikstatus:

Fra uge 4 (27. januar - 7. februar 2023) er vejarbejdet i Fase 4,5

I fase 4,5 arbejdes der i Søndergade fra rundkørslen ved Langbygårdsvej, og mod nord.

Der er ensrettet på Langbygårdsvej fra Søndergade til Kaj Nielsens Vej. Der er ensrettet på Kaj Nielsens Vej hvor der mod nord er lavet en midlertidig vej (Interimsvej) ud til Søndergade.

Fynbus: Omkørsel Fra uge 4 (27. januar – 17. februar 2023). Der køres ad Søndergade – Langbygårdsvej – Kaj Nielsen Vej og videre ad Interimsvej (midlertidig vej) og videre ad Søndergade. DER ER INGEN BUSSTOP PÅ KAJ NIELSENS VEJ

Parkeringspladsen på Kaj Nielsens Vej er KUN til lærer og andre medarbejdere, der har brug for at parkere ved Glamsbjergskolen i længere tidsrum.

Forældre der har brug for at følge børn ind i skolen og hente efter skole henvises til skolens parkeringsplads i bunden af Grønnevej. Derudover opfordres så mange børn som muligt til at cykle, gå eller benytte busserne til og fra skole. Børnehaven Uglebo må benytte parkeringspladsen på Kaj Nielsens Vej.

Der er etableret afmærket bås med ”KYS OG KØR” på den sydlige side af Grønnevej ud for skolens bygninger. Indkørsel til ”kys og kør” skal ske fra Søndergade med udkørsel via Old Gyde.

Forældre der aflevere deres børn ved den gamle Fakta, bedes henlede deres børn til at gå til skolen fra Søndergade og ikke hen over Kaj Nielsens vej af hensyn til de mange bilister der køre af omkørslen.

Fra uge 4 +5 + 6 + 7 (27. januar – 17. februar 2023) er vejarbejdet i Fase 4,5

I fase 4,5 arbejdes der i højre vejside Søndergade mod nord og lidt i rundkørslen ved Langbygårdsvej. Trafikken mod nord ledes ad Langbygårdsvej, som er ensrettet fra Søndergade ad Langbygårdsvej til Kaj Nielsens Vej, som også er ensrettet mod nord, hvor der er lavet en midlertidig vej (Interimsvej) ud til Søndergade. DER ER INGEN BUSSTOP VED KAJ NIELSENS VEJ.

INGEN LASTBILER ad Langbygårdsvej i denne fase.

Fra uge 4+5+6+7 (27 januar - 17. februar 2023) er vejarbejdet i Fase 4,5

Fynbus: omkørsel Fra uge 4+5+6+7 (27 januar - 17. februar 2023)

Fra uge 4+5+6+7 (27 januar - 17. februar 2023) er vejarbejdet i Fase 4,5

Se kortet som pdf
 


Trafik:

 • I perioden, hvor arbejdet finder sted, er det nødvendigt at foretage en række ændringer med spærring og ensretning af trafikken. Der etableres i den forbindelse omkørsel, sådan at trafikken kan afvikles. Se kort med skilteplan for sidste del af fase 4: Tegning 4.4 og tegning 4.5 (pdf)
 • Assens Kommune færdiggør svingbaner i Søndergade parallelt med kloakarbejder - for info henvises til Assens Kommunes hjemmeside
 • Uge 1-4 spærres Søndergade mellem Søndermarken og Langbygårdsvej – der opsættes signalregulering i rundkørslen ved Langbygårdsvej med omkørsel ad Stengårdsvej/Søndermarken
 • Uge 5-7 genåbnes trafikken i Søndergade med ensretning mod syd. Nordgående trafik ledes via Langbygårdsvej og Kaj Nielsens vej til Søndergade ad interimsvejen. OBS: TUNG TRAFIK mod nord ledes vest for Glamsbjerg til Dærup-krydset med omkørsel via Dærupvej.
 • Uge 8-16 nedlægges interimsvejen mellem Søndergade og Kaj Nielsens Vej, og kloakarbejder fortsætter i Søndergade mod nord til Grønnevej – trafikken håndteres med signalregulering.
 • Der bliver også ændret busruter og flyttet stoppesteder. Se kort med ændrede busruter og stoppestederAssens Kommunes hjemmeside

Tidsplan:

 • Entreprisen forventes gennemført efter følgende tidsplan:

  - Opstart: 7. juni 2022
  - Afleveringsforretning: 6. september 2023
   
 • Det tilstræbes, at der arbejdes i tidsrummet kl. 07.00 til 17.00 mandag til fredag samt mulighed for lørdage kl. 08.00 til 15.00. 

Separering på offentlig vej og egen grund

I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de enkelte ejendomme. Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres og dokumenteres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for udgifterne til separering, omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.

 

Hvorfor adskiller vi regn- og spildevand?

Vi får mere og kraftigere regn i fremtiden. For at få plads til vandet og for at minimere oversvømmelser, adskiller vi regn- og spildevand.

Spildevandet løber i rør til renseanlægget. Regnvandet bliver ledt til et regnvandsbassin i lokalområdet, hvor urenheder bundfælder sig, inden det bliver ledt videre til åer, søer eller havet.

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan du kontakte:

Assens Forsyning A/S
Tlf: 6344 9000
post@assensforsyning.dk

eller

Lasse Slaikjer-Kongaa
Tlf: 6344 9024
lsk@assensforsyning.dk

 

SMS ordning

Tilmeld dig vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.