Separatkloakering i Glamsbjerg

Vi etablerer nye kloakker samt skiller regn- og spildevandsledninger ad

Fra juni 2022 til ultimo 2023 graver vi i hovedvejene i Glamsbjerg. Det gør vi for at fremtidssikre kloaksystemet, og for at sikre en mere miljø- og klimavenlig afledning af regn- og spildevand. Når kloakarbejdet er udført, lægges der ny asfalt i Søndergade, Assensvej og Odensevej, ligesom Assens Kommune etablerer svingbaner og helleanlæg.

Mens anlægsarbejdet finder sted, holder vi løbende de berørte husstande, forretninger og virksomheder orienteret. Det gør vi via husstandsomdelte skrivelser, beskeder via SMS, personlig kontakt samt her på hjemmesiden. 

Projektet omhandler:

Hvor:

 • Det centrale Glamsbjerg (Søndergade, Assensvej, Odensevej, Langbygårdsvej og Teglværksvej)

Hvornår:

 • Arbejdet udføres etapevis i perioden fra juni 2022 til Ultimo 2023.
  Det er planlagt asfaltering i efteråret 2024 (udføres af Assens Kommune)
   

Entreprenør:

 • Karise Anlæg & Byg A/S

Aktuel trafikstatus (april 2024):

Kloakarbejderne er færdige, og vi har sammen med entreprenøren planlagt den sidste del af projektet.

 • Sløjfning af systemer:
  Planlagt udført ved betonfyldning af gamle ledninger fra uge 12, hvor der kan forekomme indsnævrede vognbaner af Odensevej, Assensvej og Søndergade i perioden frem til sommerferien 2024.
   
 • Ny asfalt:
  Assens Kommune planlægger etablering af nyt asfalt i fuld bredde af Søndergade, Assensvej og Odensevej i efteråret 2024.
  For spørgsmål omkring asfaltering kan du henvende dig til Assens Kommunes Vej og Trafik-afdeling.

Tidsplan:

 • Entreprisen forventes gennemført efter følgende tidsplan:

  - Opstart: 7. juni 2022 - afleveringsforretning ultimo 2023.
  - Asfaltering efteråret 2024
   
 • Det tilstræbes, at der arbejdes i tidsrummet kl. 07.00 til 17.00 mandag til fredag samt mulighed for lørdage kl. 08.00 til 15.00. 


Separering på offentlig vej og egen grund

I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de enkelte ejendomme. Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres og dokumenteres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for udgifterne til separering, omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.

 

Hvorfor adskiller vi regn- og spildevand?

Vi får mere og kraftigere regn i fremtiden. For at få plads til vandet og for at minimere oversvømmelser, adskiller vi regn- og spildevand.

Spildevandet løber i rør til renseanlægget. Regnvandet bliver ledt til et regnvandsbassin i lokalområdet, hvor urenheder bundfælder sig, inden det bliver ledt videre til åer, søer eller havet.

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan du kontakte:

Assens Forsyning A/S
Tlf: 6344 9000
post@assensforsyning.dk

eller

Lasse Slaikjer-Kongaa
Tlf: 6344 9024
lsk@assensforsyning.dk

 

SMS ordning

Tilmeld dig vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.