Kloakseparering i Glamsbjerg

Vi etablerer nye kloakker samt skiller regn- og spildevandsledninger ad

Fra juni 2022 til sensommeren 2023 graver og forstyrrer vi i Glamsbjerg. Det gør vi for at fremtidssikre kloaksystemet, og for at sikre en mere miljø- og klimavenlig afledning af regn- og spildevand. Når kloakarbejdet er udført, lægges der ny asfalt i Søndergade, ligesom Assens Kommune etablerer svingbaner og helleanlæg.

Mens anlægsarbejdet finder sted, holder vi løbende de berørte husstande, forretninger og virksomheder orienteret. Det gør vi via husstandsomdelte skrivelser, beskeder via SMS, personlig kontakt samt her på hjemmesiden. 

Projektet omhandler:

Hvor:

 • Det centrale Glamsbjerg (Søndergade, Assensvej, Odensevej, Langbygårdsvej og Teglværksvej)

Hvornår:

 • Arbejdet udføres etapevis i perioden fra juni 2022 til sensommeren 2023

  - Fase 0 – Mobilisering og anlægsarbejder syd for rundkørslen v. Assensvej/Odensevej
  - Fase 1 – Anlægsarbejder i rundkørslen ml. Assensvej/Odensevej
  - Fase 2 – Anlægsarbejder i Odensevej og den sydlige del af Søndergade
  - Fase 3 – Anlægsarbejder i Søndergade ml. Søndermarken og Langbygårdsvej
  - Fase 4 – Anlægsarbejder i Søndergade ml. Langbygårdsvej og Grønnevej
  - Fase 5 – Anlægsarbejder i Søndergade ml. Grønnevej og Old Gyde
  - Fase 6 – Anlægsarbejder i Langbygårdsvej
  - Fase 7 – Anlægsarbejder i Assensvej

Trafik:

 • I perioden, hvor arbejdet finder sted, er det nødvendigt at foretage en række ændringer med spærring og ensretning af trafikken. Der etableres i den forbindelse omkørsel, sådan at trafikken kan afvikles. 

  Trafikafviklingsplan for entreprisen (pdf)

Tidsplan:

 • Entreprisen forventes gennemført efter følgende tidsplan:

  - Udsendelse af udbudsmateriale: 8. april 2022
  - Tilbudsafgivelse/licitation: 5. maj 2022
  - Indstilling: primo uge 19, 2022
  - Forventet accept/kontrakt: ultimo uge 19, 2022
  - Projektgennemgang og opstartsmøde: 17. maj 2022
  - Ledningsejermøde: 17. maj 2022
  - Opstart: 7. juni 2022
  - Afleveringsforretning: 6. september 2023
   
 • Det tilstræbes, at der arbejdes i tidsrummet kl. 07.00 til 17.00 mandag til fredag

Separering på offentlig vej og egen grund

I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de enkelte ejendomme. Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for udgifterne til separering, omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.

 

Hvorfor adskiller vi regn- og spildevand?

Vi får mere og kraftigere regn i fremtiden. For at få plads til vandet og for at minimere oversvømmelser, adskiller vi regn- og spildevand.

Spildevandet løber i rør til renseanlægget. Regnvandet bliver ledt til et regnvandsbassin i lokalområdet, hvor urenheder bundfælder sig, inden det bliver ledt videre til åer, søer eller havet.

Spørgsmål?

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan du kontakte:

Assens Forsyning A/S
Tlf: 6344 9000
post@assensforsyning.dk

eller

Lasse Slaikjer-Kongaa
Tlf: 6344 9024
lsk@assensforsyning.dk

 

Kloakrør

SMS ordning

Tilmeld dig vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.