Byggeaffald

Byggeaffald- og anlægsaffald skal anmeldes FØR påbegyndelse

Du skal anmelde bygge- og anlægsaffald til Kommunen, hvis du skal renovere eller nedrive og:

 • Ender med mere end 1 ton affald
 • Udskifter materialer fra perioden 1950-1977,
  hvor termoruder, fugemasse og maling kan indeholde PCB
 • Har asbestholdigematerialer, f.eks. tagplader, fliseklæb, rørisolering m.fl.
  Asbestholdigt affald skal ALTID anmeldes uanset mængde.

Anmeldelsen skal ske senest 14 dage, før du går i gang med arbejdet.
Kvitteringen på anmeldelsen skal medbringes på genbrugspladsen.
Du skal bruge NemID /MitID til at foretage anmeldelsen.

Ansøgning og anmeldelse sker via

 1. Ansøgning: Assens.dk > Borger > Flyt, byg og bo > Jeg skal bygge
 2. Anmeldelse: Assens.dk > Selvbetjening > Anmeld byggeaffald – for private - Assens Kommune
 3. Hjælp og vejlednng:
  Assens Kommune Miljøafdeling på 6474 7511

Sådan er reglerne fra Miljøstyrelsen Generel anmeldepligt for bygge- og anlægsaffald

Asbestholdige materialer

Håndtering af asbestholdige materialer (tagplader med og uden asbest)

Asbest er en fællesbetegnelse for et farligt materiale, der består af små fibre af forskellige mineraler, som var meget anvendt i byggematerialer, indtil det blev forbudt i 1986.

Asbest findes ikke kun i tagplader, men også i rørisolering, puds og fliseklæb m.fl.
Assens Kommune har udarbejdet en pjece 'Håndtering af asbesttage', som du kan hente i boksen til højre.

Asbest og PCB-holdigt affald kan KUN afleveres på genbrugspladserne i Assens, Haarby og Vissenbjerg.
Hvorefter det bliver deponeret på Odense Nord Miljøcenter.

Der kan afleveres 20 hele tagplader, med eller uden asbest ved renovering af tag eller oprydning på grund, på genbrugspladserne i Assens, Haarby og Vissenbjerg... HUSK anmeldelsen til Assens Kommune - se ovenfor.

I forbindelse med aflevering af tagpladerne på genbrugspladsen, skal hele tagplader og knækkede tagplader, hver for sig være pakket i klar dobbeltplast og tapet til. Hvis der er tale om asbest tagplader, skal de mærkes med asbest. Du skal selv kunne håndaflæse dem i bigbags.

Byggeaffald, asbest og PCB - Private

Byggeaffald, asbest og PCB - Virksomheder

Folder om asbest

Assens Kommunes folder 'Håndtering af asbesttage'

Sikkerheds- og sundhedsregler

for håndtering af asbest fra Arbejdstilsynet

Asbestbekendtgørelse pr. 15/6 2023

Regler for ethvert arbejde med asbest