Affald og genbrug

Genbrugspladser

Erhverv har adgang til genbrugspladserne i Assens, Haarby og Vissenbjerg, hvis virksomheden er tilmeldt enten klippekortordning eller abonnementsordning.

 

Olie- og benzinudskillere

Det er Assens Affald og Genbrug A/S, der på vegne af Assens Kommune står for den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere.

Det betyder, at Assens Affald og Genbrug A/S administrerer inspektion og tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang i Assens Kommune. d.v.s. at  Assens Affald og Genbrug A/S sørger for følgende en årlig undersøgelse af affaldsmængden i udskillere, magasinbrønde og sandfang, hvor mænden af udskilt olie/benzin og bundslam kontrolleres.

 

Læs mere i boksene på siden.

Genbrugspladsen

- er også til erhvervsaffald

Olie-/benzinudskiller