Affald og Genbrug

Genbrugspladser

Erhverv har adgang til genbrugspladserne i Assens, Haarby og Vissenbjerg, d.v.s. at adgang til genbrugspladsen betales via skanning af nummerpladen på erhvervsbiler. Læs mere her.

 

Affaldshåndtering på arbejdspladser

Assens Forsyning A/S kan kun tilbyde indsamling fra virksomheder, hvor virksomhedens affald i art og mængde svarer til en husholdnings.

Hvis din virksomhed falder udenfor dette, skal I have en erhvevsordning fra en anden udbyder end Assens Forsyning A/S.

Virksomheden kan vælge at benytte dele af ordning som Assens Forsyning A/S tilbyder – f.eks. hvis virksomheden kun har plastaffald/mad- og drikkekartonaffald svarende til en husholdning, kan virksomheden vælge, som den eneste beholder fra Assens Forsyning A/S, at få en 240 L 1-rums beholder til plastaffald/mad- og drikkekartonaffald.

 

Olie- og benzinudskillere

Det er Assens Affald og Genbrug A/S, der på vegne af Assens Kommune står for den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere.

Det betyder, at Assens Affald og Genbrug A/S administrerer inspektion og tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang i Assens Kommune. d.v.s. at  Assens Affald og Genbrug A/S sørger for følgende en årlig undersøgelse af affaldsmængden i udskillere, magasinbrønde og sandfang, hvor mænden af udskilt olie/benzin og bundslam kontrolleres.

 

Læs mere i boksene på siden.

Ny ordning fra 1. jan. 2023

Vi scanner nummerpladen på CVR-registrerede biler

Genbrugspladsen

- er også til erhvervsaffald

Olie-/benzinudskiller