Anmeld arbejde med vandforsyning

Skal du grave, skal du først indhente ledningsoplysninger

Hvis du skal grave i nærheden af Assens Forsynings ledninger, skal du bestille oplysninger om ledningsnettet, før du begynder gravearbejdet.

Alle ledningsoplysninger er gratis for private.

Skal du grave på egen grund, er det vigtigt, at du først tjekker, om der ligger ledninger eller kabler i jorden. Det gør du på LER (LedningsEjerRegistret).

Der kan ligge vandledninger, kloakledninger, gasledninger, elkabler, telefonkabler og meget andet i jorden. Husk også at anmelde arbejde med vandforsyning. 

Er du i tvivl, skal du kontakte Assens Kommune, hvor du kan få råd og vejledning.

Er der tvivl om anlægsplacering eller andet, så kontakt Assens Forsyning på tlf. 6344 9000 eller e-mail: post@assensforsyning.dk.

Find ledningsoplysninger

LER - LedningsEjerRegistret indeholder oplysninger om personer og virksomheder, som ejer ledninger i den danske undergrund. Herunder indeholder LER oplysninger om placeringen af ledningerne. Formålet med LER er at undgå graveskader.

Inden du skal grave, skal du slå op i LER for at hente oplysninger om ledningernes ejer og placering. LER er populært sagt en avanceret telefonbog over ledningsejere i Danmark.

Ved at kontakte ejerne og få præcise oplysninger om ledningernes placering kan vi undgå, at ledninger bliver gravet over.

Meld arbejde med vandforsyning

Retningslinierne gælder for Assens Forsyning A/S som overordnet forsyner Assens by.

Følgende arbejder skal anmeldes til vandforsyningen før installationsarbejdets påbegyndelse:

 • Ny-tilslutninger
 • Nyetablering eller ændring af jordledning
 • Nedtagning af måler
 • Ændring af målerinstallation
 • Væsentlige installationsændringer

Ved en ny-tilslutning vil etablering af stikledning blive udført af Assens Vandværk op til fire uger efter tilslutningsbidraget er betalt.

Alle arbejder i forbindelse med vandinstallationer skal udføres af autoriseret VVS-installatør og skal udføres efter følgende bestemmelser:
 

 • Alle installationsarbejder skal udføres i henhold til norm for vandinstallationer (DS 439)
 • I forbindelse med sikring af vandinstallationer mod tilbagestrømning henvises til DS/EN 1717, 2. udgave, samt Rørcenteranvisning 015 oktober 2009 fra Teknologisk Institut
 • Ved udførelse af regnvandsanlæg henvises til Rørcenteranvisningen 003.2 udgave 2002 fra Teknologisk Institut
 • Isolering af installationer skal udføres efter DS 452
 • Alle materialer og armaturer skal opfylde de krav fra Eta Danmark vedr. VA Godkendelser
 • Gældende regulativ for Assens Vandværk A/S
 • De bestemmelser Assens Vandværk A/S i øvrigt måtte fastlægge.

Vagttelefoner

Har du udenfor normal åbningstid brug for at kontakte os om akutte problemer vedrørende spildevand eller drikkevand (Assens Vandværk A/S), kan du ringe til vores vagttelefoner.

Bemærk: Assens Vandværk leverer vand til Assens by og omegn. 
Se hvilket vandværk du modtager vand fra her.
 

Assens Spildevand A/S
Tlf. 2034 9598

Assens Vandværk A/S
Tlf. 2486 2020

 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os