Databrud

Mobilnumre og adresser lækket i forbindelse med databrud i Affalds SMS

Til modtagere af Affalds SMS’er fra Assens Forsyning

Assens Forsynings SMS-service er desværre ramt af et databrud hos en underleverandør. Det har beklageligvis medført læk af mobilnumre og postadresser på de ca. 873 kunder, der i perioden 19.-21. juni 2024 har modtaget SMS-meddelelse fra vores Affalds SMS - besked om tømning af renovationsbeholdere.

Hvad er blevet lækket
Det aktuelle databrud er begrænset til at omfatte:

  • SMS’ens tekstindhold (postadresse)
  • Afsender ID (Assens Forsyning)
  • SMS-modtagernes mobilnummer
  • SMS-modtagernes identifikationsnummer hos underleverandøren 
  • Leveringsstatus og tidsstempel på SMS-meddelelsen

Hvad betyder det for dig
Hvis du har modtaget nævnte SMS fra os er dit mobilnummer og postadresse blevet lækket uretmæssigt til en ikke godkendt tredjepart. I yderste konsekvens skal du derfor i den kommende tid være ekstra opmærksom på mistænksomme phishingforsøg eller andet bedrageri via SMS-meddelelser!

Hvorfor er det sket
Assens Forsynings SMS-service leveres af AXLA ApS. Det var hos deres underleverandør GatewayAPI i Odense, der bl.a. lagrer SMS-servicens data at databruddet fandt sted da 3. part fandt et hul i sikkerheden. Det har i et begrænset tidsrum givet 3. part uretmæssig adgang til data begrænset til mobilnumre og postadresser på de ca. 873 kunder, der modtog SMS-meddelelser i perioden den 19.-21. juni 2024 fra Assens Forsyning.

Hvad er der blevet gjort for at forhindre yderlige datalæk
Underleverandøren til vores SMS-service GatewayAPI har fundet og lukket hullet i deres sikkerhedssystemer og SMS-servicen kører igen normalt.

Vi beklager endnu en gang overfor de af vores kunder, der er blevet påvirket af databruddet og henviser til AXLA ApS, hvis I har behov for yderligere information.