Olie- og benzinudskillere

Du skal være opmærksom på:

  • Hvis der ved den årlige undersøgelse er mere end 0,5 til 1 cm. olie/benzin i udskilleren, så foretages en skimning.
  • Ved skimning forstås, at udskilt olie/benzin suges op fra væskeoverfladen i udskiller.
  • Hvis der er mere end 10 cm. bundslam i udskiller eller sandfang, så foretages en bundtømning. Ved bundtømning tømmes udskillere helt.
  • Ved den årlige undersøgelse kontrolleres udskiller og sandfang for umiddelbare synlige tegn på skader og utætheder.
  • Hvert 3. år foretages der en bundtømning af udskillere, magssinbrønde og sandfang, uanset tilstand.

Der er mulighed for tilkøb af serviceydelser, som kontrol af flydelukke, alarm, filter samt påfyldning af vand og ekstra kontrol af mængden af olie/benzin og slam.

Efter alle besøg udarbejdes der en rapport, som sendes til virksomheden pr. 2-mail.

Tømningerne vil blive udført af virksomheden FKSSlamson, og tømmehyppigheden skal afpasses efter udskilleranlæggenes funktion og belastning. 

Tømningerne bestilles hos Assens Forsyning, tlf. 6344 9000 eller på obu@assensforsyning.dk.
 

Virksomhedens ansvar

Selv om der gennem den kommunale ordning sker en årlig undersøgelse, er det alene virksomhedens ansvar, at sørge for vedligeholdelse, og at der jævnligt føres kontrol med virksomhedens olie- og benzinudskiller.

Det er også virksomhedens ansvar at udskilleranlæg tømmes, når det er nødvendigt.

Kontakt

Hvis virksomheden har spørgsmål til serviceydelser, specielle ønsker til tømningshyppighed, varsling inden besøg, eventuel nøgleaftale eller blot oplysninger om eventuelle ændringer, så kontakt Assens Forsyning  på post@assensforsyning.dk eller tlf. 6344 9000.

Vedligeholdelse olie-/benzinudskiller

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...