Forsinkelser på affaldstømning

Så kom der igen sne i Assens Kommune, og vejfolkene er i fuldt vinterberedskab. De gæve skraldefolk gør deres yderste for at dine affaldsbeholdere bliver tømt, men de glatte veje, fortove og indkørsler kan give ekstra udfordringer.

Der kan være enkelte steder, hvor skraldebilerne ikke kan komme frem. Skulle du mod forventning ikke få tømt din skraldespand, så lad beholderen stå ude. Vi kommer og tømmer den så snart det er muligt.