På vagt 24-7 for dig

Vidste du, at Assens Forsyning modtog mere end 450 vagtalarmer med udkald i 2023? Forsyningsparkens vagthold tæller 8 engagerede medarbejdere, der står klar til at rykke ud 24-7 for dig uanset om det blæser, regner eller sner.

Typisk skal de gæve kolleger ud for at afhjælpe tilstoppede kloakker, tilse 1.400 km kloakrør eller reparere en af de 800 hustandspumper samt 240 større pumpestationer rundt om i kommunen.