Vand og kloakering Nygade, Assens

Almen info om projektet:

Projektet indeholder:

Etablering af nye vandledninger samt adskillelse af regn- og spildevandsledninger.

I henhold til Assens Kommunes Spildevandsplan, skal kloakanlægget i Nygade separeres. Det vil sige, at spildevand og regnvand fra private grunde og vejarealer, fremover skal løbe i hvert sit afløbssystem i stedet for i én ledning. Ved separering af regn- og spildevand i hvert sit afløbssystem, minimeres risikoen for spildevand i kældre ved kraftige regnskyl, forurening af Lillebælt/Assens Havn og oversvømmelsesskader som følge af klimaforandringer.

Anlægsarbejdet forventes gennemført i perioden fra midt april 2024 til ultimo 2024.

I denne periode udskiftes hovedkloak og brønde i den offentlige Der etableres 2 nye stikledninger ved de enkelte ejendomme.

I forbindelse med opgravning for kloak udskiftes også drikkevandsledningen og fjernvarmeledningen på de berørte stræk. Ligeledes etableres der fiber og nyt elkabel.

Når alle anlægsarbejder er færdige er Assens Kommune og Realdania gået sammen om at lave en gadeforskønnelse af Nygade.

Status pr. 16/5-2024:

Mellem den 21. – 26. maj begyndes der med separering af kloak og renovering af fjernvarmeledning.
Derfor spærres vejstykket mellem Østergade 53 og 57 i denne periode.
Der er omkørsel via Korsgade – Dankwart Dreyers Vej - Skelvej – Nørregade
Der arbejdes også i weekenden.

Tidsplan:

Projektet er sat til at vare fra midt april – ultimo oktober 2024

Hvor?

Nygade i Assens

Se kort herunder.

Hvad laver vi?

Separer regn- og spildevand og udskifter vandledning. I samme projekt renoveres fjernvarmeledninger, der etableres fiber og lægges nyt elkabel.

Entreprenør:

Assens Murer- og Entreprenørforretning.

Trafik:

Nygade vil være spærret i perioden.

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan du kontakte

Assens Spildevand
Tlf: 6344 9000
post@assensforsyning.dk

eller

Anne Lyndorff Hovmøller
Tlf: 6344 9021
afj@assensforsyning.dk

 

SMS ordning

Tilmeld dig vores gratis sms-ordning, så holder vi dig ajour med projektstatus.