Sorteringsguide

Er du i tvivl om hvordan du sorterer dit affald?
I sorteringsguiden kan du søge oplysninger om flere affaldstyper.

Sorteringsguiden på hjemmesiden er nu opdateret med de nye fraktioner.

Vores app er under "ombygning", hvorfor sorteringsguiden her IKKE er opdateret. Der vil komme en ny udgave i nær fremtid.
I vores nye app vil man bla. kunne finde tømmekalender og se sagshistorik.

Hvornår bliver beholderne tømt?

Se tømningsdatoer for de forskellige beholdere, tilmeld SMS-service eller hent din egen tømningskalender.

De nye fraktioner

Nu skal alle danske hjem og virksomheder sortere deres affald bedre ved husstanden. 

Sorteringsvejledning kan hentes som pdf på dansk, tysk og engelsk 

Her kan du også se Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald fra 1.7.2022.