ID-kort

Små servicevirksomheder

Små servicevirksomheder, som laver praktisk arbejde hos private husstande, herunder afleverer husstandens affald på genbrugspladsen i Assens Kommune, kan gratis aflevere den private husstands affald, når følgende kriterier er opfyldt:
 

  1. Dokumentation fra den private husstand på ejerskabet af affaldet - hent blanket her
  2. Servicevirksomheden har et gyldigt id-kort, udstedt af Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug. 182,00,- kr. + moms i gebyr for udstedelse i 2023)

Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug udsteder personlige id-kort til ejeren af virksomheden efter vurdering, om kriterierne for fritagelse er opfyldt.


Kriterierne er:
 

  1. Servicevirksomheden skal i CVR-registret være registreret med Branchekoden 81 10 00, Kombinerede serviceydelser og Virksomhedsform 10- Enkeltmandsvirksomhed. Du kan tjekke hvordan din virksomhed er registreret i CVR-registeret her
     
  2. Servicevirksomheden skal i Miljøstyrelsens Affaldsregister være registrert som transportør i Assens Kommune. Du kan gå direkte til Energistyrelsen her - Du skal benytte virksomhedens NEM-ID.
    Vejledning: Ansvarsområder - Affald - Affaldsregisteret - Find virksomhed - Gå til Affaldsregistret og herefter er det muligt at logge på med din NEM-login.
     

Boligselskaber

Indbo fra lejemål, hvor lejer er fraflyttet uden at tømme lejemål, eller indbo hvor lejer ikke selv kan komme på genbrugspladsen, blive betragtet som privat affald.
Haveaffald fra lejerne, som f.eks. løvfald, hækklip m.m. vil boligselskabet kunne bortskaffe, uden at blive pålagt gebyr, ved fremvisning af legitimationskort, forudsat at det kun bortskaffes fra lejerne og ikke blandes med affald fra boligselskabets daglige drift.
For at boligselskaber kan få et ID-kort skal viceværten/personen være ansat i boligselskabet.
Du skal kontakte Affald og Genbrug på tlf. 6344 9000 for at bestille ID-kort - se gældende takst

Sorteringsvejledning - genbrugspladser