Erhverv på genbrugspladserne

Det er frivilligt, om du vil aflevere affald fra din virksomhed på genbrugspladserne

- men hvis du ønsker at benytte genbrugspladserne, skal du være tilmeldt abonnementsordning eller benytte klippekort.
 

Generelle adgangskrav

Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang på genbrugspladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

Erhvervsaffald må afleveres på pladserne i Assens, Haarby og Vissenbjerg.

Du skal sortere affaldet og aflevere det i de rigtige containere. Det er lettest at sortere affaldet, allerede når du læsser det på bilen/traileren.

Eternit med asbest er farligt affald

Du må højst aflevere 200 kg. farligt affald på genbrugspladserne om året.

Hvis din virksomhed har mere farligt affald end 200 kg/år, skal det bortskaffes af et godkendt firma. Spørg evt. STENA Recycling til råds på tlf. 56 67 97 40.