Erhverv på genbrugspladserne

Det er frivilligt, om du vil aflevere affald fra din virksomhed på genbrugspladserne

Fra 1. januar træder ny erhvervsaffaldsordning i kraft. Fremover betales der for adgang til genbrugspladsen via nummerpladen. Læs mere her.

Generelle adgangskrav

Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang på genbrugspladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

Erhvervsaffald må afleveres på pladserne i Assens, Haarby og Vissenbjerg.

Du skal sortere affaldet og aflevere det i de rigtige containere. Det er lettest at sortere affaldet, allerede når du læsser det på bilen/traileren.

Eternit med asbest er farligt affald

Du må højst aflevere 200 kg. farligt affald på genbrugspladserne om året.

Hvis din virksomhed har mere farligt affald end 200 kg/år, skal det bortskaffes af et godkendt firma. Spørg evt. STENA Recycling til råds på tlf. 56 67 97 40.

Ny ordning fra 1. jan. 2023

Fra nytår scanner vi nummerpladen på CVR-registrerede biler

Sorteringsvejledning - genbrugspladser

ID-kort