På forkant med fremtidens krav

Denne uge begyndte med dialog og rundvisning i et af Danmarks mest højteknologiske kombinerede biogas- og renseanlæg hos Assens Forsyning A/S. Gæsterne talte blandt andre Erling Bonnesen, folketingsmedlem (V) og næstformand for Miljø- og Fødevareudvalg og Sara Emil Baaring, folketingsmedlem (S).

På forkant med fremtidens krav

På forkant med fremtidens krav

Denne uge begyndte med dialog og rundvisning i et af Danmarks mest højteknologiske kombinerede biogas- og renseanlæg hos Assens Forsyning A/S. Gæsterne talte blandt andre Erling Bonnesen, folketingsmedlem (V) og næstformand for Miljø- og Fødevareudvalg og Sara Emil Baaring, folketingsmedlem (S). De var kommet for at få inspiration til hvorledes en kommunal kerneopgave kombineret med innovation og fremsynethed kan sikre vandmiljø, dyreliv og fauna til glæde for borgere og erhvervsliv.

En grøn milepæl
Ny Assens Renseanlæg kom i drift den 4. januar 2023 og løftede dermed Assens Kommune op i superligaen, når det drejer sig om energieffektiv behandling af spildevand. Det nye anlæg en bæredygtig bringer dermed kommunen på forkant med gældende danske miljøkrav og forventelige fremtidige krav fra EU. Endelig forventes anlægget at producere mere el og varme, end det forbruger og på sigt forventes 60% reduktion i CO2 udledningen svarende til 400 tons om året.

Udvis tillid til sektorens udviklingsvilje og evne
Som frontløber blandt danske forsyningsselskaber var Assens Forsynings opfordring i forbindelse med besøget til de politiske repræsentanter klar. De skal se forsyningssektoren som en central bidragsyder og partner i det fortsatte politiske arbejde for bedre miljø, klimaindsats og folkesundhed. De nuværende regler og lovgivning bør være smidigere så forsyningsselskabernes råderum for fleksibel langtidsplanlægning, udvikling og grøn omstilling forbedres. I korthed, skal politikerne have fortsat tillid til sektorens udviklingsvilje og evne.


Billedtekst:
På toppen af Ny Assens Renseanlæg. Fra venstre: John Buur Christiansen, bestyrelsesformand Assens Forsyning A/S, Sara Emil Baaring, folketingsmedlem (S), Finn G. Johansen, kommunaldirektør Assens Kommune, Erling Bonnesen, folketingsmedlem (V) og næstformand for Miljø- og Fødevareudvalg, Ib. W. Jensen, byrådsmedlem Assens Kommune (V) og medlem af Miljø-, teknik og Plan-udvalg, Jim Staffensen, byrådsmedlem Assens Kommune (C) og medlem af Miljø-, teknik og Plan-udvalg, Birger Strandby Ernst, direktør Assens Forsyning A/S og Michael Dissing Nielsen, projektchef Assens Forsyning A/S.