Farligt affald/klinisk risikoaffald

Du har pligt til at anmelde virksomhedens farlige affald til Assens Kommune. Du finder anmeldelsesskemaet på www.virk.dk.

Anmeldelse af farligt affald eller under selvbetjening, Affald og Genbrug. Du modtager en kvittering, når vi har gennemgået anmeldelsen.

Assens Forsyning A/S behandler administration og indsamling af farligt affald og klinisk risikoaffald i Assens Kommune.

Opgaven har været i udbud, og Stena Recycling A/S i Vissenbjerg har overtaget den praktiske drift.

Spørgsmål vedr. materiel og afhentning sker via Stena:

Tlf. 5667 9740 og/eller www.stenerecycling.dk.

Virksomheder med den type affald skal enten være tilmeldt Assens Kommunes Genbrugspladsordning, eller denne ordning eller søge dispensation.

De virksomheder, der ikke er tilmeldt ordningen, skal tilmeldes hos Assens forsyning klinisk@assensforsyning.dk, eller søge fritagelse.

Du kan søge om fritagelse fra ordningen for emballeret farligt affald og klinisk risikoaffald samt olie- og benzinudskillere. Du finder ansøgningsskemaet "Fritagelse fra den kommunale ordning for farligt affald"  på Assens Kommunes hjemmeside. Har du spørgsmål kan du kontakte Assens Kommune på mail: industri@assens.dk .