Min Side

Sorteringsvejledninger

 

 

AffaldsGuide Assens

 

Download vores  "Affaldsguide-App", på din mobiltelefon - den kan hentes til både IOS og Android.

I affaldsguiden kan du indtaste søgeord og få oplysninger om, hvad der skal ske med det søgte - skal det i dagrenovationsbeholderen, i genbrugsbeholderen, i den røde kasse eller på genbrugspladsen?.

Du kan finde vores genbrugspladser og se åbningstider.

 

Affaldsguiden finder du også her på hjemmesidenpdf ikonHer finder du en sorteringsvejledning, som viser følgende:
 

  1. Skilte, som du møder på genbrugspladsen,
  2. Hvilke typer affald der må smides i containeren, og hvilke der ikke må.
  3. Hvad der sker med affaldet når det forlader genbrugspladsen
     

Invasive planter (Pileurt, bjørneklo m.m.) må ikke afleveres i haveaffald på genbrugspladserne!
Du kan læse mere om disse her
 

Anmeld bygge- og anlægsaffald - private

Anmeld her, hvis du skal renovere eller nedrive mere end 10 m2, eller hvis du får mere end 1 ton byggeaffald. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før du går i gang med arbejdet.
Kvittering på anmeldelsen skal medbringes på genbrugspladsen.
 

Link til MILJØSTYRELSENS hjemmeside: Generel anmeldepligt for bygge- og anlægsaffald

 

Anmeld asbestaffald, PCB-holdigt affald mv.

Husk at asbestaffald skal anmeldes til kommunen via kommunens hjemmeside eller www.virk.dk . Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før du går i gang med arbejdet.
Kvittering på anmeldelsen skal medbringes på genbrugspladsen.

Du kan læse mere om asbest på kommunens hjemmeside.

Assens Kommune har udarbejdet en pjece om håndtering af asbesttage, som du kan hente her.


Asbest er et farligt materiale, der består af små fibre, som kan forårsage lungekræft, hvis det indåndes.
Da asbest tåler temperaturer op til 900 grader, er det umuligt at brænde.
Asbesten køres derfor til deponi på Odense Nord Miljøcenter, hvor det placeres på et afmærket område, og overdækkes med jord.