Min Side

Nyheder

24-05-2021 - Forbrugervalg til Assens Forsynings bestyrelse

Interesserer du dig for effektiv drift af kritisk infrastruktur, høj forsyningssikkerhed samt miljø- og klimavenlige løsninger, kan du få indflydelse og være med til at præge udviklingen i en af branchens mest innovative og højteknologiske virksomheder.

 
Det kan du ved at kandidere til valget som forbrugervalgt repræsentant i bestyrelserne for selskaberne under Assens Forsyning A/S. 
 
Der skal vælges to repræsentanter samt to suppleanter for en 4-årig periode. 

Formålet med at vælge forbrugervalgte repræsentanter til bestyrelsen er, at skabe medbestemmelse og medansvar for virksomhedens drift og udvikling.
 
Det kræver ingen særlige forudsætninger at stille op og kandidere til at blive forbrugervalgt bestyrelsesmedlem. Som aktieselskab, der drives iht. selskabslovgivningen, er det dog en fordel, hvis kandidaterne enten har relevant faglig, teknisk eller erhvervsmæssig erfaring. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at man som bestyrelsesmedlem har pligt til at varetage virksomhedens interesser.
 
Enhver myndig person kan stille op til valget. En kandidat skal, for at blive opstillingsberettiget, kunne fremvise minimum 10 og maksimum 20 underskrevne erklæringer fra stillere blandt Assens Vandværk eller Assens Spildevands forbrugere. Der kan angives én stiller pr. husstand eller virksomhed. Dokumentation for, at en kandidat er opstillingsberettiget, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før valget.
 
Hvis du ønsker at stille op, skal du i perioden 14. juni til 1. august 2021 melde dit kandidatur og fremvise din stillerliste. 
 
Du kan læse mere i Valgregulativ 2021, som indeholder oplysninger om:
 

  • Hvem, der kan stille op
  • Hvad kandidaterne skal gøre
  • Hvem, der kan stemme m.v.
     

Valget gennemføres elektronisk i perioden 30. august til 12. september 2021. 
 
Enhver myndig forbruger under Assens Vandværk eller Assens Spildevand kan stemme. Hver husstand/virksomhed har én stemme.