Min Side

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen ved Assens Forsyning består af 10 medlemmer, som fordeler sig således:

- 5 medlemmer udpeget af Assens Byråd
- 3 medlemmer udpeget af medarbejderne
- 2 medlemmer udpeget af forbrugerne.

Medlemmer pr. 5. maj 2021
Formand Poul Erik Kristiansen
Næstformand Arno Termansen
Bestyrelsesm. Lars Kolling
Bestyrelsesm. Lars Kristian Pedersen
Bestyrelsesm. Jørgen G. F. Hviid
Medarbejderrep. Allan I. Pedersen
Medarbejderrep. Bjarne Hougaard
Medarbejderrep. Jan Svendsen
Forbrugerrep. Jørgen Skov Petersen
Forbrugerrep. Søren Edlefsen