Min Side

Genbrugspladser - klippekort

 

Du skal benytte klippekort hvis:
 

  • Din virksomhed står på nedenstående Branchekodelisten, - undtagen virksomheder med med 0 - 1 ansat ud over ejeren af virksomheden, så skal der købes abonnement.
     
  • Din virksomhed har mere end 5 ansatte, uanset hvilken branchekode virksomheden har.

 

Branchekoder Beskrivelse
41.10.00
41.20.00
Byggeentreprenører
42.10.00
42.20.00
42.90.00
Anlægsentreprenører
43.21.00
43.22.00
43.29.00
Bygningsinstallation
(El-installationsvirksomhed,
Isoleringsvirksomhed, VVS-virksomhed).
43.31.00
43.32.00
43.33.00
43.34.10
43.34.20
Bygningsfærdiggørelse (Stukkatørvirksomhed, Tømrer- og
bygningssnedkervirksomhed,
Udførelse af gulv og vægbeklædning,
Maler- og glarmestervirksomhed samt anden bygningsfærdiggørelse).
43.12.00
43.13.00
43.91.00
43.99.10
43.99.90

Murere og anden specialiserede bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde herunder brolægning, sandblæsning m.v.

 

 

Bestil dine klippekort her

 

Før du kører på genbrugspladsen, skal du købe et klippekort, der passer til den type affald, du ønsker at aflevere.
Der er 10 klip på kortet. Antallet af klip pr. gang afhænger af køretøjets type, og om du medbringer en trailer.

Prisen på klippekortene er fastsat efter vores omkostninger med at komme af med affaldet.

2021 priser:

Korttype kr. excl. moms kr.  incl. moms
Grønt 42,00 52,50
Gult 563,00 703,75
Rødt 2.730,00 3.412,50
Blåt 1.512,00 1.890,00Du bestiller klippekortene her på siden (tryk på ikonet ovenfor), og vi sender dem til dig.

Du betaler desuden et administrationsgebyr hvert år på 289,- kr. + moms ved tilmelding til ordningen d.v.s. første gang i et kalenderår, du køber klippekort via vores hjemmeside. Gebyret er det samme uanset på hvilken tid af året du tilmelder dig. Når du køber klippekort skal du bruge virksomhedens P-nr - dette kan du finde i det centrale virksomhedsregister - CVR.