Min Side

Lokalplan


Assens Kommunes Lokalplan nr. 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej, Assens er godkendt i Assens Byråd april 2018.

Det er denne lokalplan der skal sikre rammerne for Forsyningsparken i forhold til inddeling i byggefelter, bygningshøjde, adgangsvej og meget mere.

Herudover skal lokalplanen sikre at forsyningsanlæggene indpasses i landskabet, bl.a. ved hjælp af etablering af ny beplantning og byggefelternes placering i området.

Du kan finde Assens Kommunes Lokalplan nr. 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej, Assens her.