Min Side

Procesbenchmarking

Assens Spildevand a/s og Assens Vandværk a/s foretager procesbenchmarking.

Formålet med dette er, at forbedre og optimere vores arbejdsmetoder og processer ved at sammenligne os med andre vandselskaber. – Og på den måde lære af de bedste.

Nærmere beskrivelse og nøgletal for andre selskaber kan læses i DANVAs ”Vand i tal” som kan hentes her: