Min Side

Beskyt din bolig mod skybrud

Rens riste, afløb og tagrender:

Kik efter om vejriste og nedløbsbrønde er fri forf blade og grus. Husk at rense dine tagrender jævnligt. Vejristene er kommunens ansvar.


Etabler højvandslukker på gulvafløb eller en tilbageløbsstop:

Hvis du har kælder, er det en god idé at etablere højvandslukke på gulvafløben, der lukker automatisk, hvis vandet løber igennem kloakrøret og ind i kælderen.
Der kan også monteres et tilbageløbsstop i samlebrønden uden for huset. Den vil lukke, når vandet står højt i kloakken.
Der kan også monteres en pumpebrønd uden for huset eller gulvafløb kan lukkes helt af.
Husk at alle afløbsinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester.


Etablér nedsivning.

Sørg for at terrænet altid har hældning væk fra huset så regnvand kan løbe til et bed eller lign..
Du kan også etablere en regnvandsfaskine.


Tænk over din belægníng

Det er en god idé at tænke over, hvordan du kan begrænse mængden af faste belægninger på din grund.


Genbrug regnvandet

Etabler en regnvandstønde på tagnedløbet. Det opsamlede regnvand kan bruges til havevanding.


NYTTIGE LINKS

Få en SMS når der varsles skybrud.
DMI og COWI har lavet en app som hjælper dig med at holde dig orienteret om vejrsituationen.
Appén "Husets Vejralarm" er gratis og kan hentes her: http://www.dkapps.dk/Husets-VejrAlarm

Gode råd og gratis klimatjek
Må Miljøministeriets hjemmeside http://www.klimatilpas.nu kan du få en masse gode råd om klimasikring.