Kommuneplan

Regnvandssøerne etableres iht. Kommuneplantillæg nr. 9

Tillægget til kommuneplanen udlægger et nyt rammeområde til regnvands- og klimaanlæg. Formålet er, at give Assens Forsyning A/S mulighed for at etablere bassiner til forsinkelse og rensning af regnvand fra Tommerup Stationsby. Illustration: Assens Kommune.

Tekniske anlæg øst for Tommerup Stations By

Etableringen af Regnvandssøerne ved Tallerup sker i henhold til kommuneplantillæg nr. 9, der udlægger et nyt rammeområde 3.1.T.4 til regnvands- og klimaanlæg, landskabstekniske anlæg samt et forsyningsanlæg i form af varmepumpeanlæg og energioptagere.

Kommuneplantillæggets formål og baggrund

Baggrunden for at udlægge rammeområde 3.1.T.4 er at give Assens Forsyning A/S mulighed for at etablere bassiner til forsinkelse og rensning af regnvand fra Tommerup St. Tommerup St. Varmeforsyning ønsker desuden at etablere et varmepumpeanlæg i det nordøstlige hjørne af rammeområdet.

Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse

Kommuneplantillæg nr. 9 har været i offentlig høring fra den 29. august til den 24. oktober 2019.
Onsdag den 27. november 2019 blev kommuneplantillægget endeligt vedtaget af Byrådet.

Fakta

  • Kommunalbestyrelsen har ansvaret for planlægningen af arealanvendelsen i byerne og i det åbne land, inden for de rammer planloven og anden lovgivning sætter
  • Kommuneplanen er den plan, der sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for de fysiske udvikling, som Byrådet vil arbejde for i de kommende 12 år
  • I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og for det åbne land
  • Det er her borgere, erhvervslivet og andre interessenter kan se, hvordan politikerne ønsker at forvalte arealerne i kommunen

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Regnvandssøerne ved Tallerup, er du velkommen til at kontakte: