Miljøvurdering

Vi anlægger Regnvandssøerne ved Tallerup iht. Miljøvurderingsloven

Foto af gravearbejdet til Regnvandssøerne ved Tallerup
Der er udarbejdet en screening af planforslaget iht. miljøvurderingsloven, og der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Foto: Assens Forsyning A/S.

Screening af planforslag

I følge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (Miljøvurderingsloven) skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en plan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Regnvandssøerne ved Tallerup indgår i en samlet Regnvandsplan for Tommerup Stationsby, som har til formål, at gøre byen mere robust overfor fremtidige regnhændelser og samtidig bidrage til at gøre byen endnu mere attraktiv som bosætningsby.

Det samlede planforslag har iht. Miljøvurderingsloven gennegået en screening, og det er besluttet at det samlede projekt ikke har væsentlig indvirkning på miljø, hvorfor det ikke skal miljøvurderes. Beslutningen har eftgerfølgende været i offentlig høring.
 

Fakta

  • Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer
  • Det indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser, hvis planen eller programmet kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Regnvandssøerne ved Tallerup, er du velkommen til at kontakte:
 

SMS-service

Tilmeld dig vores gratis SMS-service, så holder vi dig opdateret.