Udbud

Regnvandssøerne etableres efter gældende udbuds- og licitationsregler

Aftalerne om anlægsarbejdet til Regnvandssøerne ved Tallerup er indgået på baggrund af gennemført udbud. Foto: AdobeStock.

Projektet gennemføres i totalentreprise

Det samlede projekt med vej- og kloakarbejde samt etablering af regnvandssøer er i april 2020 udbudt efter gældende udbuds- og licitationsregler i en samlet hovedentreprise, som omhandlede:

 • Etablering af nye regn- og spildevandsledninger
 • Etablering af regnvandsbassiner samt indbygning af opgravet jord i nærtliggende arealer
 • Underføringer under Assensbanen
 • Opbrydning samt retablering af vejanlæg.

Entreprisen indeholder følgende fagområder:

 • Jordarbejder
 • Belægnings-/asfaltarbejder
 • Ledningsarbejder
 • Dækselarbejder

Der er modtaget tilbud fra fire totalentreprenører.

Henning Have A/S er på baggrund af "den billigste pris" på den beskrevne opgave tildelt den samlede entreprise, som udføres fra juni 2020 til juni 2021.

Fakta

 • Det primære formål med udbudsreglerne er at sikre, at det offentlige får løst sine opgaver til den bedste pris og kvalitet, og at de virksomheder, der byder på opgaverne får en ligelig og fair behandling
 • Assens Forsyning A/S inviterer i samarbejde med Assens Kommune én gang årligt (typisk i foråret) alle interesserede virksomheder til informationsmøde om planlagte udbud, licitationer og indkøb
 • På mødet er der mulighed for at høre om kommende projekter og anlægsopgaver og om, hvor der som virksomhed er mulighed for at give tilbud

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Regnvandssøerne ved Tallerup, er du velkommen til at kontakte: