Tegninger og planer

Få indblik i det samlede projekt. Se baggrundsmaterialet!

Luftfoto af området, hvor Regnvandssøerne ved Tallerup etableres. Foto: Assens Forsyning A/S.
Øst for Tommerup Stationsby anlægger Assens Forsyning A/S tre regnvandssøer. Omkring søerne indretter Tommeruppernes Lokalråd arealet til rekreative formål. Foto: Assens Forsyning A/S.
Oversigt over projektet på Gyvelvænget og Parkvej
Ved Gyvelvænget og Parkvej etableres der tre sammenhængende regnvandssøer. Illustration Assens Forsyning A/S.
Oversigt over projektet ved Svanevej og Østerbro
På den modsatte side af banen ved Svanevej og Østerbro etableres der yderligere et regnvandsbassin. Illustration: Assens Forsyning A/S.