Afskærende ledning

Vi graver og lægger nye kloakledninger i Assens Kommune

Projektet på kort.

1. etape af den afskærende ledning er blandt andet etableret langs Assensbanen. Foto: Assens Forsyning A/S.

Samlet rensning af al spildevand

Assens Byråd har 28. januar 2015 besluttet at centralisere al rensning af spildevand i kommunen på ét nyt, samlet og effektivt anlæg.

Efter at der er holdt offentlige møder om placeringen af det nye renseanlæg, og de forskellige placeringsmuligheder har været i offentlig høring, er det besluttet af placere det nye anlæg ved Fåborgvej/Egebjergvej i den østlige udkant af Assens. 

Det betyder, at de eksisterende renseanlæg rundt om i kommunen skal nedlægges, og at al spildevand – både fra private husholdninger og industri – skal ledes til det nye og samlede anlæg gennem et nyt fælles kloaksystem – en såkaldt ”afskærende ledning”, som skal transportere al spildevand i kommunen til det nye renseanlæg i Forsyningsparken.

Al rensning af spildevand i Assens Kommune skal samles på ét anlæg. Der skal derfor anlægges et nyt og samlet kloaksystem. Illustration: Assens Kommune.

1. etape fra Assens til Glamsbjerg

Anlægsarbejdet, der er startet i 2019 med 1. etape fra Assens til Glamsbjerg, gennemføres etapevis frem til 2029-2030, hvor det afsluttes i Vissenbjerg og Aarup.

Det aktuelle arbejde handler om ledningen fra Assens til Glamsbjerg samt om forbindelser til Gummerup og Aa Strand. Ledningen gennem Aarup, Vissenbjerg, Tommerup og Tommerup Stationsby etableres senere. Det samme gælder ledningen fra Haarby.

I forbindelse med arbejdet vil der være omkørsler og reguleringer af trafikken, hvilket vi varsler i så god tid som muligt. Det er også muligt at følge projektet via vores SMS-service.

1. etape af den afskærende ledning omhandler strækningen fra Assens til Gummerup med forbindelser til Gummerup og Aa Strand. Foto: Per Aarsleff A/S.

Pumpestationer

I forbindelse med den afskærende ledning etableres der undervejs en række pumpestationer i forskellige størrelser, ligesom eksisterende pumpestationer renoveres. I alt skal der etableres/renoveres 11 pumpestationer i 1. etape.

Pumpestationerne har til opgave at løfte og transportere spildevandet de steder, hvor det ikke teknisk eller økonomisk er muligt at aflede spildevandet ved gravitation, hvor vandet løber af sig selv.

Fakta

  • Arbejdet med 1. etape af den afskærende ledning er i fuld gang mellem Assens og Glamsbjerg og udføres af Per Aarsleff A/S i totalentreprise. Rådgiver på opgaven er Envidan A/S
  • En afskærende ledning er en kloakledning, der opsamler spildevand eller regnvand fra én eller flere hovedledninger eller kloakoplande og transporterer vandet videre til en fjernere beliggende pumpestation, renseanlæg eller recipient
  • Den afskærende ledning vil kun blive anvendt til spildevand, idet spildevand og regnvand bliver skilt ad i alle lokalområder, inden de bliver tilsluttet det nye system
  • I forbindelse med den afskærende ledning etableres der undervejs en række pumpestationer
  • Der kan i anlægsperioden forekomme omkørsel og trafikale gener i området

Følg med

Vores drone følger arbejdet med den afskærende ledning. Du kan kigge med!

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om den afskærende ledning, er du velkommen til at kontakte:
 

SMS-service

Tilmeld dig vores gratis SMS-service, så holder vi dig opdateret.