Spildevandsplan

En ambitiøs spildevandsplan for perioden 2018-2027

Spildevandplan 2018-2027 er udarbejdet af Assens Kommune i samarbejde med Assens Forsyning. Formålet med planen er at give borgere og andre interesserede indsigt i kommunens planer på spildevandsområdet. Foto: Assens Forsyning A/S.

Assens Byråd vedtog 27. juni 2018 en ambitiøs spildevandsplan for perioden 2018-2027, som der efterfølgende er udarbejdet en række supplerende tillæg til.

Centralisering af spildevandsrensning

En væsentlig del af planen er et nyt højteknologisk og energieffektivt renseanlæg ved Assens by, der skal samle og effektivisere al rensning af spildevand i Assens Kommune. Det medfører, at otte mindre renseanlæg rundt om i kommune skal nedlægges.

Kloakseparering

En vigtig del af spildevandsplanen består desuden i at optimere det eksisterende spildevandssystem, hvor eksisterende fællessystemer (én ledning til både regn- og spildevand) ved fornyelse ændres til separatsystemer (to ledninger til henholdsvis regn- og spildevand), hvorved spildevand og regnvand adskilles.

Klimasikring

De nye regnvandssystemer etableres i den forbindelse med så stor kapacitet, at der tages højde for klimaudviklingen i anlæggets levetid.

Herudover etableres der regnvandsbassiner med renseforanstaltninger inden udledning til vandmiljøet (recipient) i det omfang, der er behov for dette. Regnvand udledes via bassiner for at begrænse risikoen for oversvømmelser og hydraulisk påvirkning af især vandløb.

Fakta

  • Spildevandsplan 2018-2027 beskriver status og giver en samlet oversigt over planlagte aktiviteter inden for spildevandsområdet i Assens Kommune
  • Spildevandsplan 2018-2027 erstatter den tidligere Spildevandsplan 2010-2014 med senere tillæg
  • Spildevandsplanen vedtages politisk af Assens Byråd og udføres i praksis af Assens Forsyning A/S

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Forsyningsparken, er du velkommen til at kontakte: