Lokalplan

Forsyningsparken opføres iht. Lokalplan nr. 1.2.-8

Anlæggene i Forsyningsparken skal i følge lokalplanen indpasses i landskabet. Foto: Assens Kommune.

Anlæggene skal indpasses i landskabet

Assens Kommunes Lokalplan nr. 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej, Assens er godkendt i Assens Byråd, april 2018.

Det er denne lokalplan, der skal sikre rammerne for Forsyningsparken i forhold til inddeling i byggefelter, bygningshøjde, adgangsvej og meget mere.

Samtidig skal lokalplanen sikre at forsyningsanlæggene indpasses i landskabet, blandt andet ved etablering af ny beplantning og byggefelternes placering i området. 

Lokalplanen sikrer også, at anlægget på sigt kan udvides, såfremt dette bliver nødvendigt.

Lokalplan nr. 1.2-8 omhandler et område ved Fåborgvej/Egebjergvej i det sydøstlige Assens. Foto/illustration: Assens Kommune.

Fakta

  • En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej og stiforhold m.v.
  • I følge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Forsyningsparken, er du velkommen til at kontakte: