Renseanlæg og biogasanlæg

Vi bygger renseanlæg med tilhørende biogasanlæg ved Fåborgvej

Projektet på kort.

I Forsyningsparken opfører Assens Forsyning A/S et nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg. Anlægget skal samle al rensning af spildevand og erstatte otte mindre renseanlæg. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.

Et højteknologisk og energieffektivt renseanlæg

Når renseanlægget i den nye Forsyningspark står færdigt erstatter det otte mindre renseanlæg i kommunen. De otte anlæg, som det nye anlæg afløser, ligger i Gummerup, Holmehave, Tommerup Stationsby, Vissenbjerg, Aa Strand, Aarup samt på Melvej i Assens.

Pladsforholdene på det eksisterende renseanlæg i Assens muliggør ikke, at anlægget her kan udvides. Assens Byråd har derfor besluttet at opføre et nyt, samlet anlæg med forbedret kapacitet og topmoderne teknologi.

Med den ønskede centralisering etableres der et nyt og fremtidssikret anlæg med en kapacitet på 100.000 PE (person-ækvivalenter) med mulighed for at øge kapaciteten med yderligere 50.000 PE. Til sammenligning har renseanlægget på Melvej i dag en kapacitet på 35.000 PE (1 PE svarer til spildevandsbelastningen fra én person i et år).

Slam bliver til ny energi

For renseanlæg af den størrelse og med forbedret teknologi, er det muligt at drive anlægget stort set energineutralt. Det skyldes blandt andet, at det bliver opført som et ”aktivslam anlæg”, der populært sagt virker ved, at bakterierne renser spildevandet i en biologisk proces.

I tilknytning til renseanlægget etableres der et biogasanlæg (rådnetanksanlæg), som udover at reducere slammængden, også fremstiller biogas, der kan brænde i et fyr ligesom olie og naturgas. Biogas kan også bruges som drivmiddel i visse typer af køretøjer og færger, ligesom det kan omdannes til strøm og varme. Dermed er det muligt at omdanne slam og industrispildevand til ny energi. Det samlede anlæg vil dermed producere mere energi, end det forbruger.

Renseanlægget og biogasanlægget integreres med landskabet og placeres i den sydlige del af byggefeltet. Illustration: CUBO Arkitekter/Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S.

Fyrtårn inden for spildevandshåndtering

At der bliver tale om et absolut højteknologisk renseanlæg har Assens Forsyning A/S blandt andet sikret sig ved, sammen med nogle af branchens toneangivende aktører og med støtte fra Miljøministeriets udviklingsprogram, MUDP (Miljøteknologisk  Udviklings- og Demonstrationsprogram), at deltage i det såkaldte HEPWAT-spildevandsprojekt (Higher Environmental Performance in Waste Water Systems) samt ved at facilitere et levende laboratorium, hvor hele konceptet omkring styring, behandling og rensning af spildevand er nytænkt.

På Gummerup Renseanlæg syd for Glamsbjerg er der etableret et mobilt renseanlæg i et såkaldt ”LiveLab”, hvor en lang række nye løsninger inden for spildevandshåndtering er testet i et holistisk, intelligent og innovativt system.

En del af de nye løsninger, der er udviklet og afprøvet i det levende laboratorium og i HEPWAT-spildevandsprojektet, har skabt grundlag for de teknologier, der planlægges anvendt på det nye fælles renseanlæg i Forsyningsparken.

Det nye renseanlæg bliver dermed et fyrtårn, som både nationalt og internationalt skal danne skole for, hvordan man mest hensigtsmæssigt styrer og renser spildevand. Tanken er at skabe et globalt fyrtårn, hvor der demonstreres de nyeste teknologier inden for spildevandshåndtering, og hvor fagfolk fra hele verden kan hente inspiration.

Assens Forsyning A/S har i samarbejde med nogle af branchens toneangivende aktører deltaget i HEPWAT-spildevandsprojektet, hvor nye teknologier er udviklet og afprøvet. Foto: Assens Forsyning A/S.
På Gummerup Renseanlæg er der i et ”LiveLab” afprøvet en række nye løsninger inden for spildevandshåndtering. Flere af løsningerne bliver taget i brug på det nye renseanlæg. Foto: Assens Forsyning A/S.

Fakta

  • Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S (Jakobsen & Blindkilde A/S + EnviDan A/S) opfører i totalentreprise for Assens Forsyning A/S et nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg ved Fåborgvej/Egebjergvej i den sydøstlige udkant af Assens by
  • Konsortiet har tilknyttet CUBO Arkitekter samt Møller & Grønborg som landskabsarkitekter
  • Anlægget, der får en kapacitet på 100.000 PE med mulighed for udvidelse til 150.000 PE, bliver en del af en samlet Forsyningspark, som også vil indeholde vandværk, kontrolcenter og administration samt værksted og lager
  • Assens Forsyning A/S har i samarbejde med nogle af branchens toneangivende aktører gennemført spildevandsprojektet HEPWAT, som har inspireret til den tekniske udformning af Ny Assens Renseanlæg
  • Renseanlægget bliver derfor udstyret med en række topmoderne teknologier, som gør det klimavenligt samt miljø- og energieffektivt
  • I tilknytning til renseanlæget skal der fremstilles ny energi på et biogasanlæg. Det sker med udgangspunkt i den forurening, der findes i spildevandet
  • Biogas er, i modsætning til naturgas, en vedvarende energikilde, hvor den CO2, der udledes ved afbrænding af gassen, modsvares af den CO2, der er optaget i spildevandet
  • Det samlede renseanlæg er en forudsætning for at efterleve beslutningen i Assens Byråd om at omlægge håndteringen af spildevand fra de nuværende otte mindre renseanlæg rundt om i kommunen til ét nyt, samlet og mere effektivt anlæg i Forsyningsparken
  • Renseanlægget og biogasanlægget får en samlet entreprisesum på cirka 250 mio. kroner

Følg med

Vores drone følger opførelsen af renseanlægget. Du kan kigge med!

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Forsyningsparken, er du velkommen til at kontakte: