Udbud

Forsyningsparken opføres efter gældende udbuds- og licitationsregler

Forsyningsparken er udbudt efter gældende regler i tre selvstændige totalentrepriser. På billedet fremvises byggefeltet for prækvalificerede entreprenører til entreprisen med renseanlæg og biogasanlæg. Foto: Assens Forsyning A/S.

Selvstændige entrepriser

Opførelsen af Forsyningsparken er udbudt i selvstændige entrepriser og licitationer, hvor virksomheder fra ind- og udland, har haft mulighed for at byde på:

  • Vandværk
  • Kontrolcenter og administration samt værksted og lager
  • Renseanlæg og biogasanlæg

Den afskærende ledning, som skal binde Assens Kommunes samlede kloaksystem sammen og muliggøre, at al rensning af spildevand kan finde sted på det nye anlæg i Forsyningsparken, er/bliver ligeledes udbudt efter gældende regler, hvilket sker i etaper:
 

  • 1. etape, Assens-Glamsbjerg/Gummerup/Aa Strand
  • De følgende etaper er under projektering

Sociale klausuler

Sociale klausuler bruges ofte i offentlige bygge- og anlægskontrakter, hvor det blandt andet handler om at sikre arbejdsforholdene for leverandørens medarbejdere og modvirke social dumping. Brugen af sociale klausuler skal selvsagt ske med respekt for udbudsreglerne.

I de indgåede kontrakter om opførelsen af Forsyningsparken er det sikret, at entreprenørerne følger de EU-retslige og nationale forpligtigelser inden for det miljømæssige-, sociale- og arbejdsretlige område. Formålet er, at sikre optimale arbejdsforhold samt at byggeriet i øvrigt bliver opført under ordnede forhold. 

Fakta

  • Det primære formål med udbudsreglerne er at sikre, at det offentlige får løst sine opgaver til den bedste pris og kvalitet, og at de virksomheder, der byder på opgaverne får en ligelig og fair behandling
  • Assens Forsyning A/S inviterer i samarbejde med Assens Kommune én gang årligt (typisk i foråret) alle interesserede virksomheder til informationsmøde om planlagte udbud, licitationer og indkøb
  • På mødet er der mulighed for at høre om kommende projekter og anlægsopgaver og om, hvor der som virksomhed er mulighed for at give tilbud

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Forsyningsparken, er du velkommen til at kontakte: