Kontrolcenter og administration

Til styring og overvågning opfører vi kontrolcenter og administration

Projektet på kort.

Midt i Forsyningsparken og med udsigt til Fåborgvej bliver kontrolcentret og administrationen omdrejningspunkt for styring, regulering og overvågning af det samlede spildevandssystem i hele Assens Kommune. Illustration: ADEPT ApS.

Centrale bygninger midt i parken

Som en central del af Forsyningsparken opføres der kontrolcenter og administration samt værksted og lager med et bruttoareal på henholdsvis 2.700 og 2.000 kvadratmeter. Det sker midt i Forsyningsparken og i to selvstændige bygninger, der bindes sammen af en overdækket forbindelsesgang. Begge bygninger er udbudt i én og samme totalentreprise. 

Kontrolcentret og administrationen, der bliver i to etager, bygges delvist ind i landskabet og får samme arkitektoniske udtryk som vandværket med facader i beton, glas og mørke stålplader.

På nederste etage indrettes der bade- og omklædningsfaciliteter i rene og urene zoner, varemodtagelse, anretterkøkken og kantine, ligesom der blandt andet etableres faciliteter til møder, konferencer og skoletjeneste.

Omdrejningspunkt for den samlede drift

På første etage bliver kontrolcentret med dets moderne teknologi og avancerede faciliteter til styring, regulering og overvågning (SRO), et væsentligt omdrejningspunkt for den samlede drift – både af renseanlægget, biogasanlægget og vandværket, men også af det samlede spildevandssystem i hele Assens Kommune.

Der etableres herudover laboratorier til analyser af vandprøver m.v., ligesom Assens Forsyning A/S samler alle sine administrative medarbejdere i en fælles administration. Det samlede byggeri bliver dermed arbejdsplads for funktioner inden for ledelse, økonomi, IT, kommunikation, kundeservice, vand, spildevand, rens, projekter samt affald og genbrug. Herudover bliver det stedet, hvor forbrugerne fremover kan få hjælp og vejledning i et kunde- og servicecenter.

1. etage bliver indrettet med kontrolcenter og administration. Det bliver også her forbrugerne fremover kan henvende sig og få hjælp og vejledning. Illustration: ADEPT ApS.

Mødested for nationale og internationale gæster

Faciliteterne til møder, konferencer og skoletjeneste får plads til op mod 100 personer. Hensigten er, at vise og tydeliggøre den teknologi og de nye og effektive metoder, der bliver taget i anvendelse i Forsyningsparken. Anlægget bliver dermed et fyrtårn, som både nationalt og internationalt skal danne skole for, hvordan man mest hensigtsmæssigt styrer og renser spildevand. Det samlede projekt skal dermed virke som globalt fyrtårn, og være møde- og samlingssted for både danske og internationale gæster. Samtidig er det planen at styrke Assens Forsynings skoletjeneste og tilbyde undervisning og fremvisninger for interesserede gæster.

0. etage bliver indrettet med bade- og omklædningsfaciliteter i rene og urene zoner, varemodtagelse, anretterkøkken og kantine. Herudover bliver der faciliteter til møder, konferencer og skoletjeneste. Illustration: ADEPT ApS.

Fakta

  • Assens Forsyning A/S opfører kontrolcenter og administration (2.700 m2) samt værksted og lager (2.000 m2) ved Fåborgvej i den sydøstlige udkant af Assens by
  • Byggeriet indgår i en ny og samlet Forsyningspark, som også vil indeholde vandværk samt renseanlæg med biogasanlæg
  • Første spadestik finder sted i efteråret 2020. Byggeriet forventes færdigopført ultimo 2021
  • Kontrolcentret bliver et væsentligt omdrejningspunkt for den samlede drift – både af renseanlægget, biogasanlægget og vandværket, men også af spildevandssystemet i hele Assens Kommune
  • Assens Forsyning A/S ser frem til at samle hovedparten af sine medarbejdere under ét og samme tag i nye og spændende omgivelser
  • Hoffmann A/S er totalentreprenør med ADEPT ApS som arkitekter og MOE A/S som rådgivende ingeniører
  • Den samlede entreprisesum for kontrolcenter og administration samt værksted og lager udgør cirka 65 mio. kroner

Følg med

Vores drone følger opførelsen af kontrolcentret og administrationen

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om kontrolcentret og administrationen, er du velkommen til at kontakte: