Værksted og lager

Vi opfører værksted og lager til driftsafdelingerne

Projektet på kort.

Til at servicere og vedligeholde det samlede drikkevands- og spildevandssystem i Assens Kommune, opføres der et værksted og lager i Forsyningsparken. Illustration: ADEPT ApS.

Centrale bygninger midt i parken

Som en central del af Forsyningsparken opføres der værksted og lager samt kontrolcenter og administration med et bruttoareal på henholdsvis 2.000 og 2.700 kvadratmeter. Det sker midt i Forsyningsparken og i to selvstændige bygninger, der bindes sammen af en overdækket forbindelsesgang. Begge bygninger er udbudt i én og samme totalentreprise.

Værkstedet og lageret får samme arkitektoniske udtryk som vandværket med facader i beton og mørke stålplader. 

I bygningsværket opføres der forskellige typer af lagre, som lever op til de krav og behov, der er til en virksomhed, som skal garantere forsyningssikkerhed og sikre effektiv drift døgnet rundt/året rundt. Bygningen kommer herudover til at indeholde pumpeværksted, el-værksted, sort værksted, rustfrit værksted, værksted til vandværket, rotteværksted m.m.

Værkstedet og lageret bindes sammen af et fladt tag og en overbygning, der virker som garage for biler og materiel. Herunder etableres der vaskepladser, ligesom Assens Forsynings "grønne division", der står for at vedligeholde arealer ved blandt andet regnvandsbassiner, får faciliteter i bygningen.

Værkstedet og lageret opføres som to parallelle bygning, der overdækkes og forbindes med et fladt tag. Dermed bliver det muligt at køre ind i det samlede bygningsværk, der også kan virke som garage for biler og materiel. Illustration: ADEPT ApS.
Mod vest bliver der porte og adgang til de forskellige værksteder. Mod øst opføres lagerfaciliteterne med blandt andet koldt (frostfrit) lager og indhegnet udendørslager. Illustration: ADEPT ApS.
Indkørsel til det overdækkede areal i midten af værkstedet og lageret sker gennem en automatisk port. Der bliver plads til køretøjer og materiel med en højde på 4 meter. Illustration: ADEPT ApS.

Fakta

  • Assens Forsyning A/S opfører værksted og lager (2.000 m2) samt  kontrolcenter og administration (2.700 m2) ved Fåborgvej i den sydøstlige udkant af Assens by
  • Byggeriet indgår i en ny og samlet Forsyningspark, som også vil indeholde vandværk samt renseanlæg med biogasanlæg
  • Første spadestik finder sted i efteråret 2020. Byggeriet forventes færdigopført ultimo 2021
  • Værkstedet og lageret er en vigtig forudsætning for at kunne vedligeholde og servicere det samlede drikke- og spildevandssystem i Assens Kommune
  • Hoffmann A/S er totalentreprenør med ADEPT ApS som arkitekter og MOE A/S som rådgivende ingeniører
  • Den samlede entreprisesum for værksted og lager samt kontrolcenter og administration udgør cirka 65 mio. kroner

Følg med

Vores drone følger opførelsen af værkstedet og lageret. Du kan kigge med!

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om værkstedet og lageret, er du velkommen til at kontakte: