Miljøvurdering

Vi opfører Forsyningsparken iht. Miljøvurderingsloven

Der er gennemført miljøvurdering af Forsyningsparken og Assens Kommune har meddelt VVM-tilladelse til opførelsen. Foto: Assens Forsyning A/S.

Der er gennemført miljøvurdering

I følge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (Miljøvurderingsloven) skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en plan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Der er i henhold til miljøvurderingsloven foretaget en screening af Lokalplan 1.2-8 og Kommuneplantillæget.

Screeningen har vist, at planerne kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der skal gennemføres en miljøvurdering. 

Dette er sket med en VVM-redegørelse, der findes som bilag til Kommuneplantillæg nr. 1.

Assens Kommune har efterfølgende meddelt miljøtilladelse, ligesom de har meddelt tilladelse til udledning af renset spildevand fra Nyt Assens Renseanlæg til Lillebælt.

Fakta

  • Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer
  • Det indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser, hvis planen eller programmet kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om Forsyningsparken, er du velkommen til at kontakte: